KB: vSphere 5.x HA Advanced Options

נתקלתי ב-KB מצוין שמתעד את כלל ה-Advanced Options של HA (או של FDM בשמו החדש) שקיימים ב-vSphere 5.0 ו-5.1.

כולל מידע כמו:

 – מה הם סוגי ה-options השונים

 – מה ה-option עושה ומה ה-default

 – החל מאיזו גירסא זמין

 – מה נדרש לבצע כדי שהשינוי יתפוס

נ.ב. קיים KB דומה לגירסאות ישנות יותר, אבל הוא הרבה פחות מושקע.

מיכאל.