סקריפט Powershell – יכול לעזור במעבר לשעון חורף

לקראת המעבר לשעון חורף רצינו לוודא שהגדרות השעון ב – ESX-ים תקינות ולא יהיו לנו הפתעות במעבר.

אז כתבתי סקריפט קטן שרץ מול ה – vCenter ,מוציא כמה פרמטרים של שרתי ה – ESX ושומר את התוצאות בקובץ csv.

פלט לדוגמא:

כך צריך להיראות שרת תקין לפני המעבר. אחרי המעבר ה – TZ_Description יתחלף ל – IST וה – GmtOffset_Sec ל – 7200.

הנה הסקריפט עצמו (אל תשכחו להחליף את vcenter_name בשם ה – vCenter שלכם):

 # Loads VMware's PowerCLI PowerShell cmdlets if necessary
[void](Get-PSSnapin VMWare.VimAutomation.Core -ErrorVariable getVmwareSnapinErr 2> $null)
if ($getVmwareSnapinErr.Count -gt 0)
 {
 Add-PSSnapin VMware.VimAutomation.Core
 }

# vCenter to connect to
$vCenter_name = "vcenter_name"

# Path to the report file
$report_file = "C:\time_report.csv"

# connect to vCenter
Connect-VIServer $vCenter_name

# variable to store the output
$report = @()

# get list of all host view objects
$host_views = Get-VMHost | Sort Name | Get-View

# this loop runs on all host view objects
foreach ($host_view in $host_views)
{
 # create custom object
 $my_obj = "" | select ESX, Time, Date, Timezone, TZ_Description, GmtOffset_Sec

 # populate Name field
 $my_obj.ESX = $host_view.Name

 $host_time_view = Get-View $host_view.ConfigManager.DateTimeSystem

 # populate GmtOffset field
 $my_obj.GmtOffset_Sec = $host_time_view.DateTimeInfo.TimeZone.GmtOffset

 # get current host time
 $host_date_time = $host_time_view.QueryDateTime().AddSeconds($my_obj.GmtOffset_Sec)

 # populate Time field
 $my_obj.Time = $host_date_time.ToLongTimeString()

 # populate Date field
 $my_obj.Date = $host_date_time.ToShortDateString()

 # populate Timezone field
 $my_obj.Timezone = $host_time_view.DateTimeInfo.TimeZone.Name

 # populate TZ_Description field
 $my_obj.TZ_Description = $host_time_view.DateTimeInfo.TimeZone.Description

 # add current host to the output array
 $report += $my_obj
}

# write output to file
$report | Export-Csv -NoTypeInformation -Path $report_file

# disconnect from vCenter
Disconnect-VIServer -Confirm:$false
 לינק להורדת הסקריפט כקובץ (שנו את הסיומת ל – ps1):

get_host_time_v2

מעבר חלק ושנה טובה!

מיכאל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*