Service Console memory ב – ESX4

השבוע ניגשתי למבחן של VCP4 (עברתי בהצלחה עם תוצאה של 500 מתוך 500).

בזמן שהתכוננתי למבחן גיליתי משהו מאוד מעניין בנוגע לכמות הזכרון שמוקצית ל – Service Console ב – ESX4.

כולם יודעים שב – vSphere כמות הזכרון המינימלית השתנתה מ – 272 ל – 300MB.  אבל מתברר שב – ESX4 כמות הזכרון שה – COS תקבל כברירת המחדל תלויה בכמות הזכרון הפיזי בשרת עצמו. הנה הטבלה מהבלוג המקושר:

  • ESX Host – 8GB RAM -> Default allocated Service Console RAM = 300MB
  • ESX Host – 16GB RAM -> Default allocated Service Console RAM = 400MB
  • ESX Host – 32GB RAM -> Default allocated Service Console RAM = 500MB
  • ESX Host – 64GB RAM -> Default allocated Service Console RAM = 602MB
  • ESX Host – 128GB RAM -> Default allocated Service Console RAM = 703MB

אז אם אתם רואים פתאום שרת עם 602 מגה זה בסדר. לי יצא לראות שרת עם 703 מגה לפני שראיתי את הבלוג ואז חשבתי לעצמי: "מי הבן אדם הלא חכם שהתקין את השרת? מאיפה הוא הביא את המספר הזה?"

והמקסימום נשאר 800MB גם ב – 4.

One Reply to “Service Console memory ב – ESX4”